دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه مهد علیا به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۴ ق

نامه مهد علیا به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۴ ق

درباره دریافت مژده فتح و شرح خواب خود: زمانی که به همراه همسر بهاءالدوله مرحوم و همسر حاجی بهرام میرزا در حرم امام [رضا] مشغول گریه و دعا بوده، ناصرالدین شاه با جقه و هیکل وارد می‌شود و بعد امام با عمامه سبز از در ضریح بیرون آمده و دست به پیشانی شاه که به پایش افتاده گذاشته سه مرتبه بارک‌الله می‌گوید، شمشیری به کمر او بسته می گوید هرچه از ما خواسته بودی قبول کردیم و چرا یک شب چراغ آوردی دیگر نیاوردی؛ پشت صفحه به خط ناصرالدین شاه درباره دریافت این نامه و لوله کردن آن در ششم ربیع الاول

نمای تفصیلی

  • آفریننده ملک جهان خانم مهد علیا
  • تاریخ ۱ ربیع‌الاول ۱۲۸۴ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران -- اسناد مهد علیا
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ مهر ۱۳۹۹ ش
  • شماره سند 902B45
  •