دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه مهد علیا به عین الملک، ۱۲۸۰ ق

نامه مهد علیا به عین الملک، ۱۲۸۰ ق

مهد علیا از بهبود حال اعتمادالدوله و غذا خوردنش و آمدن حکیم باشی و حکیم مسیح برای دیدن او، و از قصدش برای آوردن عزت الدوله و بچه‌ها در شب جمعه اول ماه می‌گوید تا در ساعت خوب به کاشانک بروند. سپس از اربعین و پختن حلوای نذری، دیدار افتخار و قمرالسلطنه، قولنج خاله شاه و خوردن سیر ماست، کته پلو، بادنجان شیرازی، کباب جوجه، و نان و پنیر و طالبی می‌نویسد؛ او همچنین درمورد پس دادن انگشتر به عباس درصورت نرسیدن برات اشاره می‌کند.

نمای تفصیلی

  • آفریننده ملک جهان خانم مهد علیا
  • تاریخ صفر ۱۲۸۰ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران -- اسناد مهد علیا
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ مهر ۱۳۹۹ ش
  • شماره سند 902B15
  •