دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه مهد علیا به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۰ ق

نامه مهد علیا به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۰ ق

شامل احوال پرسی، گرمای نیاوران، درباب شاهزاده که عروسش را به خانه نمی‌برد، آوردن زنی از شهر همراه شوهرش و کرایه خانه‌ای برایشان در نیاوران با نگهبان و یک گیس سفید، مراقبت از زن که هرزگی نکند، آمدن ملک آرا، امر نگار خانم در شورا، و نگهداشتن آلبالوی باغ برای مخاطب

نمای تفصیلی

  • آفریننده ملک جهان خانم مهد علیا
  • تاریخ ۱۲۸۰ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران -- اسناد مهد علیا
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ مهر ۱۳۹۹ ش
  • شماره سند 902B10
  •