دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه مهد علیا به عین الملک، ۱۲۸۰ ق

نامه مهد علیا به عین الملک، ۱۲۸۰ ق

مهد علیا از عین الملک می‌خواهد که عریضه سربازان فوج دماوند درباره حقوقشان را که به او داده‌اند به نظر شاه برساند.

نمای تفصیلی

  • آفریننده ملک جهان خانم مهد علیا
  • تاریخ ۱۲۸۰ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران -- اسناد مهد علیا
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ مهر ۱۳۹۹ ش
  • شماره سند 902B13
  •