دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه مهد علیا به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۰ ق

نامه مهد علیا به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۰ ق

شامل ابراز خوشحالی از دریافت دستخط مخاطب و خبر آمدن او در ماه ربیع الاول بعد از گشت و شکار، و خوب شدن هوا

نمای تفصیلی

  • آفریننده ملک جهان خانم مهد علیا
  • تاریخ صفر ۱۲۸۰ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران -- اسناد مهد علیا
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ مهر ۱۳۹۹ ش
  • شماره سند 902B18
  •