دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه مهد علیا به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۶ ق

نامه مهد علیا به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۶ ق

درباره فرستادن قربانعلی بیک برای احوال پرسی از مخاطب، سلامتی خادمان حرم و شاهزاده‌ها، سیاه سرفه تومان آقا و بهبودی‌اش، سواری نائب السلطنه به اوشان، نگاهداری خوب شاهزاده محمد رحیم میرزا از شمیرانات و قابل بودن او برای خدمت‌های بزرگ، حضور اعتضادالسلطنه و نصرت‌الدوله در شورا، و سلامتی عزت الدوله و بچه‌هایش

نمای تفصیلی

  • آفریننده ملک جهان خانم مهد علیا
  • تاریخ ۱۲۸۶ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران -- اسناد مهد علیا
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ مهر ۱۳۹۹ ش
  • شماره سند 902B56
  •