دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه مهد علیا به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۶ ق

نامه مهد علیا به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۶ ق

مهد علیا ضمن احوال پرسی از فرستادن نامه همراه با شاهزاده تیمور میرزا، سلامتی نویسنده و اهل حرم و شاهزادگان، نماز و دعا در روز جمعه اول ماه، انتظار آمدن مخاطب، و فرستادن تربت اول ماه از طریق معتمدالملک به مخاطب خبر می‌دهد.

نمای تفصیلی

  • آفریننده ملک جهان خانم مهد علیا
  • تاریخ ۱۲۸۶ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران -- اسناد مهد علیا
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ مهر ۱۳۹۹ ش
  • شماره سند 902B25
  •