دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه مهد علیا به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۹ ق

نامه مهد علیا به ناصرالدین شاه، ۱۲۸۹ ق

مهد علیا ضمن احوال پرسی، از ناخوشی خود و بی‌اعتنایی مخاطب می‌گوید، خبر از تولد پسر ولیعهد می‌دهد، و پیشنهاد می‌کند اسم خاقان مرحوم را روی او بگذارند.

نمای تفصیلی

  • آفریننده ملک جهان خانم مهد علیا
  • تاریخ ۱۲۸۹ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران -- اسناد مهد علیا
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ مهر ۱۳۹۹ ش
  • شماره سند 902B41
  •