دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مظفر الدين شاه قاجار

ت ۱۲۶۹ ق
و ۲۴ ذی‌القعده ۱۳۲۴ ق

مظفرالدین میرزا پسر شکوه السلطنه [اول] و ناصرالدین شاه بود. اولین همسرش تاج الملوك (ام الخاقان) بود و فرزندان آن دو: محمد علی میرزا، احمد میرزا، و فاطمه خانم عزت السلطنه (عزت الدوله)

بامداد، مهدی. شرح حال رجال ایران، تهران: نشر زوار، ۱۳۵۷، جلد ۴. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو