دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره حقوق هدیه ملک خانم جمال السلطنه، ۱۳۲۸ ق

درباره حقوق هدیه ملک خانم جمال السلطنه، ۱۳۲۸ ق

شامل نامه تصویب مقرری هدیه ملک خانم جمال السلطنه، دختر اسدالله میرزا نایب الایاله از خانواده ظل السلطان؛ وکالت نامه هدیه ملک خانم به عبدالعزیز خان برای نوشتن تعرفه حقوق دیوانی او در دفتر محاسبات کل مالیه؛ و برگه مشخصات حقوق او

نمای تفصیلی

  • تاریخ محرم ۱۳۲۸ ق تا صفر ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A119
  •