دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ساختمانهای وزارت خارجه

ساختمانهای وزارت خارجه

دو عکس از ساختمانهای تابستانی وزارت خارجه، که عباس میرزا سالار لشکر از مظفرالدین شاه گرفته بود و به دخترش عزت الملوک فرمانفرمانیان همسر مهدی پیرنیا بخشید.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۲ × ۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۴ فروردين ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ دى ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 31c109
  •