دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاج الملوك ام الخاقان

ت ۱۲۶۵ ش تهران
و ذی‌القعده ۱۳۲۷ ق کربلا

تاج الملوک ام الخاقان، دختر ملک زاده خانم عزت الدوله (خواهر ناصرالدین شاه) و میرزا محمد تقی خان امیرکبیر بود. درسال ۱۲۷۹ ق تاج الملوک به امر مهد علیا به عقد پسر دایی خود، مظفرالدین میرزا درآمد و در سال ۱۲۸۴ ق به تبریز رفت. آن دو سه فرزند به نام‌های محمدعلی میرزا، احمدمیرزا، و فاطمه خانم عزت السلطنه (عزت الدوله) داشتند. در سال ۱۲۹۳ ق از مظفر الدین میرزا جدا شد. او دو بار دیگر ازدواج کرد. اول با میرزا ابراهیم خان معتمدالسلطنه و پس از جدایی از او با میرزا علی خان نصیرالسلطنه که درسال ۱۳۲۳ ق درگذشت. تاج الملوک در ذی القعده ۱۳۲۷ ق در راه سفر به کربلا در قصرشیرین در گذشت. مدفن او در کربلا در کنار قبر پدرش، میرزا محمد تقی خان امیرکبیر، است.

تاج الملوک ام الخاقان، دختر ملک زاده خانم عزت الدول (خواهر ناصرالدین شاه) و میرزا محمد تقی خان امیرکبیر بود. در سال ۱۲۶۸ ق کودکی نو پا بود که به همراه پدر معزول از صدارت و مادرش به کاشان رفت. بعد از کشته شدن میرزا محمد تقی خان امیر کبیر به همراه مادر و خواهرش، همدم الملوک، به تهران بازگشت. سرپرستی و تربیت این دو دختر را مادربزرگشان، ملک جهان خانم مهدعلیا، به عهده گرفت. در سال ۱۲۷۹ ق تاج الملوک به امر مهد علیا به عقد پسر دایی خود، مظفرالدین میرزا که آن موقع ده سال داشت درآمد و در سال ۱۲۸۴ ق پس از برگزاری جشن عروسی‌ مفصلی به تبریز رفت. آن دو سه فرزند به نام‌های محمدعلی میرزا، احمدمیرزا، و فاطمه خانم عزت السلطنه (عزت الدوله) داشتند. اختلاف تاج الملوک با همسرش سرانجام به جدایی آن دو در سال ۱۲۹۳ ق منجر شد. تاج الملوک ام الخاقان دو بار دیگر ازدواج کرد. ازدواج دوم وی با میرزا ابراهیم خان معتمدالسلطنه بود و پس از جدایی از او سومین ازدواجش با میرزا علی خان نصیرالسلطنه بود که در سال ۱۳۲۳ ق درگذشت. تاج الملوک در راه سفر به کربلا در ذی القعده ۱۳۲۷ ق در قصرشیرین در گذشت. مدفن او در کربلا در کنار قبر پدرش، میرزا محمد تقی خان امیرکبیر، است. بستن

http://iichs.org/index.asp?id=1186&doc_cat=9 بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو