دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فاطمه خانم عزت السلطنه (عزت الدوله) به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

فاطمه خانم عزت السلطنه (عزت الدوله) به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

نامه فاطمه خانم عزت السلطنه (عزت الدوله) به همسرش، عبدالحسین میرزا فرمانفرما؛ گزیده متن: در فقره فرستادن بچه‌ها شرحی مرقوم فرموده بودند. به عقیده من در رفتن بچه‌ها هیچ تردید نفرمایید انشاالله به سلامتی بعد از اربعین می‌فرستم. برای آمدن خودم به این زودی که نمی توان مرخصی از شاه بگیرم، ثانیاً سرکار درست فکر بکنید صلاح خودتان است من بیایم والا مثل کربلا بشود هرچه می شد اسباب ندامت بود. حال خواهید فرمود باز عزت کوسه ریش پهنه حرف می زند. درست است آن وقت امر بود الاحده حتی الاحده، اما بازم درست فکر بکنید که فردا اسباب دردسر نشوم من. سرکار غصه تنهایی مرا نخورید وقتی بچه ها را بی شعور می بینم بدتر اسباب غصه صدمه من می شود انشاالله به سلامتی بروند خیلی مدتی است وقت تعطیل پیش برادرهایش هستند. من هم یک چند وقت تا ببینم خدا چه می کند. ای کاش تا در خدمت سرکار بودم مرده بودم که دوباره گرفتار فراق این زحمات نمی شدم.

نمای تفصیلی

  • آفریننده فاطمه ‏‌خانم عزت الدوله (دختر مظفرالدین شاه)
  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۰ × ۱۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳۰ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104A107
  •