دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شجره نامه خاندان معزی

شجره نامه خاندان معزی

شجره نامه خانواده معزی که توسط عبدالباقی میرزا معزی (معاضدالدوله) تهیه شده است. شجره نامه روی کاغذ آقای عبدالله اشرفی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۸ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها معزی
  • متعلق به مجموعه خصوصی خانواده معزی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1134A22
  •