دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابوالفتح میرزا سالار الدوله

ت ۱۲۹۸ ق تبریز
و ۱۳۷۸ یا ۱۳۷۹ ق

ابوالفتح میرزا سالار الدوله، پسر نورالدوله و مظفرالدین شاه، در سال ۱۲۹۸ ق در تبریز به دنیا آمد. فاطمه خانم فرح السلطنه و منیرالدوله از همسران او بودند.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو