دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صحبت های ژیلا خواجه نوری و داوود میرزا مظفری قاجار

صحبت های ژیلا خواجه نوری و داوود میرزا مظفری قاجار

گفتگوی ژیلا خواجه نوری و همسرش داوود میرزا مظفری قاجار با افسانه نجم آبادی و منوچهر اسکندری قاجار در ۸ آبان ۱۳۸۸. آنها خاطراتی از اعضای خانواده، آشنایان و آداب زندگی روزمره اطرافیان و به ویژه زنان خانواده در دوران قدیم می گویند.

Audio


نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۱ ذی‌القعده ۱۴۳۰ ق
  • مجموعه ها ژیلا خواجه نوری و داود قاجار مظفری
  • متعلق به مجموعه ژیلا‌خواجه نوری و داود قاجار مظفری
  • محدودیت بدون محدوديت
  • تاریخ آپلود ۲۵ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 913A6
  •