دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اعطای لقب سعادت السلطنه، ۱۳۲۴ ق

اعطای لقب سعادت السلطنه، ۱۳۲۴ ق

فرمان لقب سعادت السلطنه برای همسر [اسمعیل] عمادالممالک [پیشکار موقرالسلطنه] از سوی مظفرالدین شاه بنا به استدعای خازن اقدس. مهر و امضای شاه درصدر و ذیل فرمان است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ رجب ۱۳۲۴ ق
  • ابعاد ۲۵ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها الهه بهرامی
  • متعلق به مجموعه الهه بهرامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ فروردين ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16175A47
  •