دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خاطرات سکینه اشرفی (بانوی اشرف)

خاطرات سکینه اشرفی (بانوی اشرف)

صحبت های سکینه اشرفی (بانوی اشرف) که در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۴۹ در تهران در جمع خانوادگی اشرفی و معزی ضبط شده است. به نظر می رسد که از ایشان خواسته شده داستان عروسی های خانوادگی و آنچه را که به یاد دارند را به منظور یادگار و حفظ تاریخ خانواده تعریف کنند. این مصاحبه یک سال قبل از فوت ایشان ضبط شده. بانوی اشرف اشرفی ( ش۱۳۵۰-۱۲۶۹) دختر غلام حسین خان اشرفی و زیبنده خانم، ملقب به شازده بانو، و همسر موسی اشرف الملک (اشرفی) بود. برخی حاضران در جمع عبارتند از: تیمسار عبدالله اشرفی، برادر بانوی اشرف و تهیه کننده نوار کاست، و همسرش، بهجت الملوک معزی، دختر رقیه معزی(خانم امیر معزی یا امیر جون) و شازده بصیر خاقان معزی است که شرح عروسی آن دو توسط خانم بانوی اشرف داده می شود.

Audio


خاطرات سکینه اشرفی (بانوی اشرف)

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۴۹ ش
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۰ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۸ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1138A190
  •