دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات از جمله نامه عباس میرزا به مادر خانلرمیرزا

مکاتبات از جمله نامه عباس میرزا به مادر خانلرمیرزا

مجموعه فرمان ها و مکاتب و اسناد، شامل نوشته هایی از عباس میرزا، قائم مقام، محمد شاه، فرهاد میرزا، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه. یکی از نوشته ها نامه عباس میرزا است به والده خانلرمیرزا، احوالپرسی و نگرانی از اوضاع شیوع مرض در تبریز.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- کتابخانه
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۵ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1018A36
  •