دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره حقوق زیور خانم درة السلطنه، ۱۳۲۸ ق

درباره حقوق زیور خانم درة السلطنه، ۱۳۲۸ ق

شامل نامه وزارت مالیه درباره درخواست معتمدالملک از دبیر الوزاره و تأیید حقوق همسرش، زیور خانم درة السلطنه، دختر نصرالله خان شیرازی؛ وکالت نامه زیور خانم درة السلطنه، به همسرش محمد خان معتمدالملک، پسر یحیی خان مشیرالدوله، برای حضور در دفتر محاسبات کل مالیه و نوشتن تعرفه حقوق؛ و برگه مشخصات حقوق او

نمای تفصیلی

  • تاریخ صفر ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A101
  •