دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صحبت های تاج الملوک دولو قاجار تاجبخش (زماندار)- قسمت دوم

صحبت های تاج الملوک دولو قاجار تاجبخش (زماندار)- قسمت دوم

گفتگوی تاج الملوک دولو قاجار تاجبخش (زماندار) و منوچهر اسکندری قاجار در۲۶ مهر ۱۳۸۸. او خاطراتی از اعضای خانواده، آشنایان و آداب زندگی روزمره اطرافیان و به ویژه زنان خانواده در دوران قدیم می گوید.

Audio


نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۸ شوال ۱۴۳۰ ق
  • مجموعه ها تاج‌الملوک تاج بخش زماندار
  • متعلق به مجموعه تاج‌الملوک تاج بخش زماندار
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۹ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 910A15
  •