دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ملک تاج نجم السلطنه به عبدالحسین میرزا فرمانفرا، ۷ جمادی‌الثانی ۱۳۱۳

ملک تاج نجم السلطنه به عبدالحسین میرزا فرمانفرا، ۷ جمادی‌الثانی ۱۳۱۳

نامه ملک تاج نجم السلطنه به برادرش، عبدالحسین میرزا فرمانفرما، درباره حکومت اردبیل و روابط با نظم السلطنه و عین الدوله. عبدالحسین میرزا فرمانفرما در حاشیه نامه پاسخ داده است. پشت پاکت مهر میرزا فضل الله خان وکیل الملک، همسر نجم السلطنه، را دارد.

نمای تفصیلی

  • آفریننده ملک تاج نجم السلطنه
  • تاریخ ۷ جمادی‌الثانی ۱۳۱۳ ق
  • ابعاد اندازه نامه: ۲۱ × ۲۷ سانتیمتر؛ پاکت: ۱۵.۵ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- نجم السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1021A44
  •