دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عفت خانم

عفت خانم

این عکس متعلق به آلبوم مجموعه فیروز فیروز به شماره فقره 1275A1 است. نوشته در حاشیه عکس: «عفت خانم دختر مظفرالدین شاه قاجار که در آخر زن بی عفت شده درتمام مجالس عیش و نوش حاضر و با قدم نازنین خود قلب حاضرین را پر از مهر و محبت می نمود افسوس که در آخر عمر با وضع دلخراش از دنیا چشم پوشید و در زیر خاک سیاه خوابید آرامگاه این خانم در امامزاده قاسم می باشد.»

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها فیروز فیروز
  • متعلق به مجموعه فیروز فیروز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1275A2
  •