دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دادخواهی دختر و نوه سلیمان خان صاحب اختیار از مظفرالدین شاه

دادخواهی دختر و نوه سلیمان خان صاحب اختیار از مظفرالدین شاه

دختر و نوه سلیمان خان صاحب اختیار درباره حمله و غارت املاکشان در همدان به دست نعمت الله خان شجاع الممالک و عباسخان به مظفرالدین شاه قاجار دادخواهی می کنند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۲۰ ق تا ۱۳۲۳ ق
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118A9
  •