دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه‌های نجم السلطنه به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

نامه‌های نجم السلطنه به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

نامه های نجم السلطنه به برادرش عبدالحسین میرزا فرمانفرما که شامل موارد زیر است: شیوع بیماری در طهران و اخبار بیماری و سلامتی زنان درباری؛ نظر‍پرسی نجم السلطنه از برادرش در مورد مسئله قنات رستم آباد و ملک اسمعیل آباد؛ نامه در خصوص انتصاب شوهرش وکیل الملک به حکومت اردبیل؛ اطلاع دادن نجم‌ السلطنه به فرمانفرما در خصوص اینکه از سفر زیارتی خود به درخواست وی صرف نظر کرده است؛ ابراز علاقه نجم السلطنه به اینکه مظفرالدین میرزا (ولیعهد) اجازه دهد دخترش (اشرف فخرالدوله، دختر سرورالسلطنه) با پسر نجم السلطنه، مصدق السلطنه، ازدواج کند؛ نامه در خصوص ازدواج دخترش دفترالملوک و فیروز میرزا و گرفتن اذن از شاه برای این ازدواج، همچنین درباره نگرانی از وضعیت پسرش میرزا محمدخان (مصدق السلطنه) و گزارش عروسی پسر امین الممالک با دختر مشیرالدوله؛ نامه در خصوص اجاره املاک و گزارش از وضع خانوادگی و خبر ازدواج قمر؛ نامه در خصوص تقاضای مواجب از سوی وکیل الملک (تبریزی)، مراسم عروسی و تهیه جهیزیه دختر خود دفتر الملوک.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- نجم السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1021A72
  •