دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)

ت ۲ شهريور ۱۲۶۳ ش خراسان
و ۱۳۱۲ ش

عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)، فرزند گوهر سلطان خانم و کریم داد خان سالار معزز، در ۲ مهر ۱۲۶۳ ش به دنیا آمد. او در سال ۱۲۸۸ ش با سرورالسلطنه ازدواج کرد و آ‌‌ن‌ها صاحب چهار فرزند شدند: منوچهر، ایراندخت، امیرهوشنگ، و مهرپور. او در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۰۴ با تاتیانا مارکاریان ازدواج کرد که فرزندان آن ها پریچهر و نوش آفرین نام داشتند. حدود سال ۱۳۱۰ ش، در سفری به مشهد، تیمورتاش با همسر سوم خود ازدواج کرد که درباره او اطلاعات بیشتری در دسترس نیست. او در سال ۱۳۱۲ ش درگذشت.

عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)، همچنین ملقب به سردار معظم خراسانی، فرزند گوهر سلطان خانم و کریم داد خان سالار معزز (پیشکار سهام الدوله)، در ۲ مهر ۱۲۶۳ شمسی به دنیا آمد. او در آموزشگاه جنگی نیکلائف، در سن‌ پترزبورگ روسیه، تحصیل کرد. تیمورتاش نماینده مجلس شورای ملی در دوره‌های دوم تا ششم بود. برخی از مقام‌های دیگر او عبارت بودند از: وزارت عدلیه، حاکم کرمان، و وزارت فوائد عامه. تیمورتاش نقش مهمی در انتقال قدرت از قاجار به پهلوی داشت. او از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۱ وزیر دربار رضا شاه بود. در سال ۱۳۱۱ بازداشت و از وزارت دربار کنار گذاشته شد. او در مهرماه سال ۱۳۱۲ در زندان قصر در گذشت یا به گفته برخی منابع به دست پزشک احمدی کشته شد. تیمورتاش در سال ۱۲۸۸ ش با سرورالسلطنه (دختر زرین کلاه خانم و خازن الملک) ازدواج کرد. آ‌‌ن‌ها صاحب چهار فرزند شدند: منوچهر، ایراندخت، امیرهوشنگ، و مهرپور. او در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۰۴ با تاتیانا مارکاریان ازدواج کرد که فرزندان آن ها پریچهر و نوش آفرین نام داشتند. حدود سال ۱۳۱۰ ش، در سفری به مشهد، تیمورتاش با همسر سوم خود ازدواج کرد که درباره او اطلاعات بیشتری در دسترس نیست. بستن

براساس اطلاعاتی که از خانواده به دست ما رسیده؛ همچنین شرح حالی که آقای الله جانی در پژوهشگاه دنیای زنان در عصر قاجار در اختیار ما قرار داده است: https://platform.qajarwomen.org/contributions/11 و Camron Amin, The Making of the Modern Iranian Woman: Gender, State Policy, and Popular Culture, 1865-1946, University Press of Florida, 2002 بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو