دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

نامه عبدالحسین معززالملک ( تیمورتاش) به سرورالسلطنه و اظهار اینکه داغ فراق دیده و حال که این عریضه را می‌نویسد ساعت هشت و نیم شب است و شبی تاریک و یکی از بدترین شب‌های عمر او است، شب مرخصی از خدمت سرور جان. او می‌گوید که اول شب از پست خراسان آخرین دستخط پدرش را دریافت کرده و از خواندن در حضور جمع خودداری کرده و بعد در خلوت نامه را خوانده، پدرش از کسالت خود نوشته بوده است. معززالملک هم که به تهران آمده بوده نه موفق به دیدار سرور شده و حال هم باید عزادار بازگردد. به سرور می‌نویسد که دلیلی برای معذرت خواهی وجود ندارد و در پاسخ به سرور که نوشته بوده تا او (معزز) عریضه ننویسد اوعریضه نمی نویسد، خواهش کرده که این کار را نکند، چون تا به خراسان برسد و عریضه بدهد یک ماه طول می‌کشد و از او می خواهد که با هر پست یک نامه بدهد؛ به همراه پاکت نامه.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)
  • تاریخ حدود ۱۳۲۷ ق
  • ابعاد اندازه کاغذ: ۲۶ × ۲۰ سانتیمتر، اندازه پاکت: ۱۴ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A36
  •