دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

نامه عبدالحسین معززالملک ( تیمورتاش) به سرورالسلطنه که نامه خود را با گلایه از زودرنجی و بی انصافی سرورالسلطنه آغاز کرده و گفته در دفعات پیش هم سرور السلطنه تصوراتی داشته که با گوش کردن به عرایض معززالملک از این خیالات منصرف شده است. معززالملک بر عشق خود به سرورالسلطنه تأکید دارد و به وی اظهار عشق می کند. او برای سرورالسلطنه می‌نویسد که به هیچ وجه قصد تمارض و دوری از وی را نداشته ولی دیر خبر دار شدن و بیماری باعث شده که نتواند به ملاقات او بیاید، از بیماری آنفلوآنزا نوشته و از اینکه این بیماری و درد استخوان مانع از ملاقات میان این دو شده و نویسنده از فخام السلطنه خواهش کرده بود که در حضور سرورالسلطنه شفیع شود. سپس از بی مهری همسر خود شکایت دارد و از وی خواسته تا بعد از خواندن این نامه نظر خود را عوض کند و بهانه ماه محرم را نیاورد که اگر در محرم دیدن یکدیگر گناه داشته باشد تمام مردها باید از خانه بیرون بروند. همچنین از کسالت سرور السلطنه (کمر درد و سردرد) نگران است و از او خواسته که از وضعیت سلامت خود خبر دهد.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)
  • تاریخ ۳ محرم ۱۳۲۸ ق
  • ابعاد ۲۶ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A46
  •