دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

نامه عبدالحسین معززالملک ( تیمورتاش) به سرورالسلطنه که می‌نویسد نامه سرور را دریافت کرده، امروز ملاقاتی با فخام السلطنه و چند نفر دیگر از وکلای خراسان داشته و عریضه خود را به فخام السلطنه داده است و حالا که سرورالسلطنه محمد را فرستاده، او عریضه دیشب و این عریضه را با آقا محمد برای او می‌فرستد، فخام السلطنه هم اینجا حضور دارد و این که سایر مطالب را شب عرض خواهد کرد. همراه با پاکت نامه با مهر معززالملک و دو بیت شعر در هر گوشه پاکت: «تا سرزلف پریشان تو از دستم رفت، کارمن چون سر زلف تو پریشان آمد، کفر زلف تو که غارتگر ایمان آمد، برد ایمان و کنون در طلب جان آمد».

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)
  • تاریخ حدود ۱۳۲۸ ق
  • ابعاد اندازه کاغذ: ۲۲.۵ × ۱۷.۵ سانتیمتر، اندازه پاکت: ۱۲ × ۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A41
  •