دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

نامه عبدالحسین معززالملک ( تیمورتاش) به سرورالسلطنه به همراه پاکت نامه، که در آن اظهار امیدواری کرده که نقاهت سرور رفع شده باشد، صحبت از شیوع بیماری آنفلوآنزا در تهران و توصیه به سرورالسلطنه به حفاظت خود از سرما برای یکی دو روز، و اینکه گنه گنه مصرف کند تا رفع کسالت شود و اگر کسالتی باقی ماند آن را در پاکت برای معزز ارسال کند. معززالملک اظهار امیدواری کرده است که بی تقصیری او پیش سرور ثابت شده باشد تا خیالش آسوده باشد و درباره دلخوری سرور از روزی که معزز موفق به شرفیابی نشده گفته و مجددا از او خواسته تا یک شب دیگر را معین کند که حضورش شرفیاب شود و دستش را ببوسد و اینکه در نامه قبل هم به این موضوع پرداخته بوده ولی سرورالسطنه هیچ اشاره ای نکرده بوده که این خواسته را پذیرفته یا نه. در ادامه نامه از عشق خود و وفاداری اش نوشته که هیچ خیالی جز سرور در سر ندارد و از اندوه جدایی گفته است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)
  • تاریخ حدود ۱۳۲۷ ق
  • ابعاد اندازه کاغذ: ۲۶ × ۲۰ سانتیمتر، اندازه پاکت: ۱۴ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A49
  •