دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

نامه عبدالحسین معززالملک ( تیمورتاش) به سرورالسلطنه که از دریافت نامه سرورالسلطنه اظهار شادی کرده است و از دلتنگی خود و از عشق بسیار خود به او نوشته، و همچنین از ملاقات خود با وی و از حال منقلب و پریشان خود به هنگام جدایی یاد کرده است. درباره اظهارات سرور درباره عکس نوشته است که می داند فرمایشات او همه شوخی بوده، اما بر وفاداری خود به همسرش تأکید دارد و اینکه عکسی که روی بخاری گذاشته شده بود فقط برای پر کردن جای خالی بوده و به محض آگاهی از ناراحتی همسر خود این عکس را از سر بخاری برداشته و در میز تحریر خود انداخته است و بعد مصمم شده که در هنگام دیدار سرورالسلطنه آن را به او تقدیم کند.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)
  • تاریخ حدود ۱۳۲۷ ق
  • ابعاد ۲۳ × ۱۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A48
  •