دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

نامه عاشقانه عبدالحسین معززالملک ( تیمورتاش) به سرورالسلطنه که از دریافت نامه سرور در روز گذشته خبر داده و اینکه گلهایی را که به دستهای کوچک سرور رسیده و معطر شده بوده یکی یکی بوسیده است. او می‌نویسد که دیشب چند مهمان داشته که به علت بارندگی در منزل وی ماندگار شدند و او نتوانسته برای سرور نامه بنویسد. از ملاقات روز قبل خود با نیرقدسیه خبر داده که شرحی درباب کارهای آن‌ها [معززالملک و سرورالسلطنه] بیان و سؤال کرده است. تاریخ نامه را هجدهم بیان می‌کند و شب بیست و ششم [احتمالا برای عروسی] تعیین شده است. معززالملک از این موضوع ابراز خوشحالی کرده، این که دیگر دوره جدایی به پایان میرسد و سرور جان مال معزز خواهد بود. معززالملک در خصوص قرضی که سرور سؤال کرده است پاسخ داده که این قرضها ماچ‌هایی هستند که سرورالسلطنه در عوض این ده روز به او بدهکار شده است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)
  • تاریخ ۱۳۲۸ ق
  • ابعاد ۱۸ × ۲۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A32
  •