دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

نامه عبدالحسین معززالملک ( تیمورتاش) به سرورالسلطنه که در آن از تلخی و تندی نامه سرور شکایت کرده، درباره مشکل خانه گرفتن در تهران صحبت کرده و علت تأخیر را سعی خود برای تأمین راحتی بیشتر برای سرورالسلطنه می‌داند تا او در هر منزل خرابه‌ای زندگی نکند، اینکه تهیه لوازم منزل برای او کاری ندارد و ظرف پنج روز می تواند هرچه لازم است در تهران تهیه کند، و از احتمال کرایه منزل مبشرالدوله نوشته که تا بیستم ربیع الثانی خالی و آماده خواهد شد. او همچنین در مورد سؤالش از سرورالسلطنه درباره اعتقاد به رسم ربیع الاول نوشته و این که بسیاری از این رسوم بی اطلاعند و فرقی بین ربیع الاول و ربیع الآخر نمی‌گذارند.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)
  • تاریخ حدود ۱۳۲۸ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۱۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A23
  •