دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

نامه عبدالحسین معززالملک ( تیمورتاش) به سرورالسلطنه که خبر از دریافت سه نامه از سرورالسلطنه داده است، از اینکه در پاسخ دادن به نامه‌ها تأخیر داشته عذر خواهی کرده است و توضیح داده که چون سعی داشته به موقع به وزارت امورخارجه برسد و قبل از آن نیز در مجلس جلسه ای بوده، این فرصت را پیدا نکرده است. از مهمانی وزارت امور خارجه برای سفرای خارجی و همسرانشان نوشته، اینکه تعداد مهمانان صد و پنجاه نفر زن و مرد بوده و موزیک و سایر اسباب تفریح فراهم بوده است. از اینکه سرور جان نگران اوست او نیز نارحت است و از وی خواهش می کند که خاطرش آسوده باشد. درباره موانعی که میان وی و سرورالسلطنه است، پاسخ داده که به جز وصال و عشق سرور به هیچ چیز دیگر کار ندارد نه به محرم و صفر نه ماتم و سرور، اینکه محرم در سایر کارها محرم الحرام است و درباره عشق محرم الحلال. او می نویسد که در زمان اقامت در نیشابور شرحی به آقای سالار در این باب مذاکره کرده و قرار بر این بوده که بیش از این مانع ملاقات سرور السلطنه و معزز الملک نباشند. دلیل سؤالش درباره عینک سرورالسلطنه را خوابی که دیده بوده عنوان می کند که در آن سرورالسلطنه را با عینک دماغی دیده بوده است. در پاسخ سرورالسلطنه که در نامه‌اش از کثرت کاری معزز الملک در مجلس ابراز رضایت کرده بود چون مشغولیت معززالملک را مانع از بعضی اقدامات و کارها می‌دانست، معززالملک می نویسد که اگر هیچ کار هم نداشت فقط به سرور فکر می کرد و به عنوان مثال از چند خانم خوشگل نوشته که امشب در مهمانی سر میز بودند ولی او هیچ توجهی به آنان نداشته است. در ادامه از دلتنگی اش گفته و درباره مهمانی منزل شوکت الدوله پاسخ داده که هرجور مایل است رفتار کند.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)
  • تاریخ حدود ۱۳۲۷ ق
  • ابعاد ۲۶ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A44
  •