دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

نامه عبدالحسین معززالملک ( تیمورتاش) به سرورالسلطنه که به او اظهار عشق کرده، از اینکه سرورالسلطنه ظاهرا به دلیل حضور او مورد تعرض و تغیر واقع شده ناراحت است، اظهار امیدواری کرده که زودتر منزل مورد نظر خود را پیدا کند و اگر دو تا سه روز دیگر منزل پیدا نکرد، به نیرالملوک می نویسد که اجازه بدهد در آن حیاط باشند. او از اینکه نمی‌تواند منزلی پیدا کند اظهار تأسف کرده است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)
  • تاریخ حدود ۱۳۲۸ ق
  • ابعاد ۲۴ × ۱۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A27
  •