دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

نامه عبدالحسین معززالملک ( تیمورتاش) به سرورالسلطنه که در آن می نویسد نامه سرور را دریافت کرده است، اینکه راضی نیست سرورالسلطنه در عالم منت کسی را بکشد. او از حال خود و سرور السلطنه نوشته که هردو یتیم هستند یکی از طرف پدر و یکی از طرف مادر و کسی در فکر آنها نیست اما وجود سرور برای وی نعمت است و خداوند او را سلامت دارد. او می نویسد که چندی است که مستدعیات و عرایضش اسباب زحمت سرور شده و حاضر است از فراق بمیرد اما استدعایی نکند که اسباب تکدر سرور شود. او توضیح می‌دهد که امشب منزل یکی از دوستان مهمان بوده و این نامه را پس از برگشتش می نویسد و نامه را با ابراز دلتنگی از سرورالسلطنه به پایان می‌برد. همراه با پاکت نامه معززالملک به سرورالسلطنه که پشت پاکت مهر معززالملک را دارد و در چهار طرف پاکت چهار مصرع شعر نوشته است: «در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، می بینمت عیان و دعا میفرستمت، هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر، در صحبت شمال و صبا می فرستمت».

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)
  • تاریخ حدود ۱۳۲۷ ق
  • ابعاد اندازه کاغذ: ۲۶ × ۲۰ سانتیمتر، اندازه پاکت: ۱۴ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ مهر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A37
  •