دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

نامه عبدالحسین معززالملک ( تیمورتاش) به سرورالسلطنه که نوشته است برای صرف ناهار از مجلس مراجعت کرده و نامه وی را دریافت کرده و امشب مفصلا جواب نامه را خواهد داد چون حال باید فورا به مجلس بازگردد. او می نویسد که در زمان توقف در مشهد یک شال شیروانی، یک حلقه انگشتر فیروزه، گوشواره الماس، و یک مهر که در خراسان متبرک کرده تهیه کرده که برای سرورالسلطنه می فرستد وامیدوار است که مورد پسند و رضایت او قرار گیرد. در پایان نامه هم تأکید می کند که همیشه در یاد اوست؛ این کاغذ مهر سرورالسلطنه (با تاریخ ۱۳۲۷) را دارد.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)
  • تاریخ ۱۳۲۷ ق
  • ابعاد ۲۶ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A43
  •