دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

برگه احصائیه و سجل احوال عبدالحسین تیمورتاش، ۱۳۰۷ ش

برگه احصائیه و سجل احوال عبدالحسین تیمورتاش، ۱۳۰۷ ش

برگه احصائیه و سجل احوال عبدالحسین تیمورتاش با مشخصات زیر: شغل: وزارت دربار پهلوی، ساکن: تهران، حسن آباد، تاریخ تولد: ۲ مهر ۱۲۶۳ شمسی، محل تولد: خراسان؛ اسم پدر: کریم داد خان، اسم مادر: گوهر سلطان خانم، سواد: دارد، مشخصات زوجه: شایسته خانم سرورالسلطنه، نوع مزاوجت: دائم، تاریخ ازدواج: مرداد ۱۲۸۹؛ فرزندان: منوچهر متولد ۹ اسفند ۱۲۹۰؛ ایراندخت متولد ۲۲ بهمن ۱۲۹۱؛ هوشنگ متولد ۲۴ آذر ۱۲۹۵؛ مهر پور متولد ۱۹ فروردین ۱۲۹۸. مشخصات زوجه: تیانا [تاتیانا]‌ خانم، نوع مزاوجت: دائم، تاریخ ازدواج: هشتم ژوئن ۱۹۲۵/ هجدهم خرداد ۱۳۰۴ ش. فرزندان: پریچهر متولد ۲۲ آذر ۱۳۰۵؛ نوش آفرین متولد ۲۱ اسفند ۱۳۰۶. شهود این گواهی: عبدالحسین طباطبائی دیبا و لطفعلی قویمی.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۴ آذر ۱۳۰۷ ش
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است.

 • ابعاد ۳۰ × ۲۱ سانتیمتر
 • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
 • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۵ تير ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۰ مهر ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 13110A21
 •