دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

نامه عبدالحسین معززالملک ( تیمورتاش) به سرورالسلطنه که در آن خبر دریافت نامه سرورالسلطنه را می‌دهد و از حضور خود به مدت طولانی در مجلس نوشته است. این که چون دلتنگ و تنها بوده برای دیدن تئاتر شرکت فرانک رفته که تئاتر خوبی بوده و یک کارت پستال زیبا هم گرفته که برای سرور السلطنه ارسال داشته و اظهار امیدواری کرده است که به زودی با او ملاقات داشته باشد و اینکه اگرچه معززالملک سرور را زیارت نکرده ولی عاشق او است. او می نویسد که هنوز موفق به پیدا کردن منزل نشده و اگر کسی برای وی منزل پیدا کند ممنون خواهد شد. از همسر خود رفع نگرانی کرده و قید کرده که تنها کسی را که دوست دارد سرور است. از ملاقات خود با نیر قدسیه نوشته و از اینکه میرزا احمد خان را برای عرض مراتب بندگی خدمت خدمت نیرالملوک فرستاده است؛ همراه با پاکت نامه مهرداری خطاب به سرورالسلطنه.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)
  • تاریخ حدود ۱۳۲۸ ق
  • ابعاد اندازه کاغذ: ۲۶ × ۲۰ سانتیمتر، اندازه پاکت: ۱۴ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A42
  •