دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

نامه عبدالحسین معززالملک ( تیمورتاش) به سرورالسلطنه که در آن نوشته که عبدالله امروز بدون دستخط سرور السلطنه بازگشته چون او مهمان داشته است، از انتظار خود برای دریافت نامه سرور نوشته و اینکه حتی عصر جایی رفته بوده و مخصوصا برگشته که ببیند نامه سرور رسیده یا نه و بلاخره نامه را در اول شب دریافت کرده است. او از چشم درد سرورالسلطنه اظهار تأسف و ناراحتی می کند و خود را بلاگردان وی می داند. در ادامه از فراق سرور و عشق خود می‌نویسد و اینکه از دوری وی چنان بی طاقت شده که یا از غصه خواهد مرد یا خود را خلاص خواهد کرد. درباره موزر سالار که سرورالسلطنه سؤال کرده بوده پاسخ داده که قرار بوده سالار یک جفت موزر به یک نفر مجاهد داده، درعوض یک تفنگ پنج تیر بگیرد، حال آن مجاهد کشته شده و ورثه وی طلب تفنگ را کرده اند و پس گرفتند، ولی موزر در دست کسان وی باقی مانده است و باید پس بدهند که جوابی نمی دهند. درباره آمدن سالار نیز پاسخ داده که آمدن او برای کارهای خودش است و با توقف در نیشابور کاری از پیش نخواهد رفت، از قراری که گذاشته شده تا حکومت تربت را به سالار بدهند گفته و اینکه در این صورت احتیاجی به آمدنش به تهران نبود ولی حالا که آصف الدوله معزول شده معلوم نیست که برود و شاید نیرالدوله را بشود فرستاد که در این صورت سالار آسوده خواهد بود. معززالملک در آخر به سرورالسلطنه تأکید می کند که این موضوعات جزو اسرار حکومت است و به کسی ابراز نکند حتی به نیرقدسیه چون اگر حضرت اجل بشنود شاید از سالار مکدر شود.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)
  • تاریخ حدود ۱۳۲۷ ق
  • ابعاد ۲۶.۵ × ۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A39
  •