دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)

نامه عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)

نامه عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک) درباره دریافت نامه مورخ ششم رجب، آرزوی سلامتی برای مخاطب، و خوشحالی از سفر او در نیمه شعبان و ملاقات با وی. در خصوص تقاضای مخاطب برای معلم پاسخ داده که حاجی علی اکبر و ناظم گویا هنوز کسی را پیدا نکرده اند و از وی سؤال کرده که معلم برای چه مرتبه و تدریس کدام علوم لازم دارد و چه مقدار مواجب در نظر گرفته است. در ادامه می نویسد کاش بقیه نیز مانند مخاطب عمل می کردند و ترویج علم می کردند. از شایعه ابقای والی که خبر آن از تهران رسیده می نویسد و اینکه به این واسطه عید تولد حضرت علی در ارک سلام منعقد شده و از شنیدن صدای توپها همچو مفهوم شد که خوش خبری از تهران بوده، در چند روز آینده چند نفر از طرف انجمن ولایتی برای تأکید در انتخاب وکلای تهران اعزام خواهند شد، حکومت ترشیز رفعت الدوله تصویب نشده، اعدل الدوله در همین چند روز حرکت می‌کند، و مستوفی الممالک به وزارت مالیه منصوب شده است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)
  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۶.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A54
  •