دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

نامه عبدالحسین معززالملک (تیمورتاش) به سرورالسلطنه که در آن از دریافت دو نامه سرورالسلطنه و ملاقات با فخام السلطنه خبر داده است. او توضیح داده که هرگز منظورش این نبوده که سرور بی وفاست بلکه قصدش این بوده که اطمینان حاصل کند که سرور در انتخاب معزز اشتباه نکرده باشد. از اینکه سرور در نامه خود نوشته شاید معزز از انتخاب خود پشیمان است، ناراحت شده و تأکید دارد که عشق سرور تمام وجودش را فراگرفته و هیچ فکری جز سرور در سر ندارد، از دوری او بی طاقت است و برای وصالش روزشماری می‌کند. او از عشق خود به سرور نوشته و امیدوار است که دوست و همراه خوبی در زندگی و شادی و غم سرور باشد و بر وفاداری خود تأکید دارد. او همچنین به عکسی اشاره میکند که ظاهرا سرور برای شوخی و امتحان او فرستاده بوده، این که این عکس را بدون این که دیده باشد پس فرستاده، و بابت عریضه اش که پیش از درک قصد سرور (برای شوخی و امتحان او) فرستاده بوده، عذرخواهی می‌کند. او از دریافت نامه سالار که سرور ارسال کرده خبر داده و همچنین اخباری از خراسان از جمله خبری بد که پسر یک سال و نیمه عصمت الملوک (همشیره معزز) که درمشهد نزد خانم بوده فوت کرده است و اظهار تأسف از این که هنگام بازگشت عصمت الملوک از سفر مکه و انتظار دیدار پدر و پسر خود، هیچ کدام را زنده نخواهد دید.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)
  • تاریخ حدود ۱۳۲۸ ق
  • ابعاد ۲۶ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A28
  •