دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

نامه عبدالحسین معززالملک ( تیمورتاش) به سرورالسلطنه که از خواندن نامه سرور خبر می‌دهد که به نظرش سرد و رسمی بوده و باعث نگرانی او شده و از او سؤال می کند که چه تقصیری کرده، اینکه تحمل بی التفاتی همسر خود را ندارد و ازغصه خواهد مرد و از او تقاضا می کند که علت این بی التفاتی را اعلام کند. در مورد نامه‌های آقای سالار نیز پاسخ می دهد که عجب تصوراتی می فرمایید، هردو را فرستادم ملاحظه خواهید کرد. از کسالت رکن السلطان اظهار بی اطلاعی کرده و اینکه دیروز برای ملاقات با رکن السلطان و فخام السلطنه رفته اما موفق به دیدار هیچ کدام نشده و مدتی با سالارالسلطان بوده و عریضه ای به او داده است. الآن هم از سوی سالار نامه‌ای دریافت کرده و کارتی هم از جانب غلامرضا خان. معززالملک نامه را با امضای عاشق پریشان احوال به پایان برده است. همراه نامه پاکتی خطاب به سرورالسلطنه است با مهر معززالملک در پشت پاکت.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)
  • تاریخ حدود ۱۳۲۷ ق
  • ابعاد اندازه کاغذ: ۲۲.۵ × ۱۷.۵ سانتیمتر، اندازه پاکت: ۱۲ × ۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A40
  •