دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاتیانا مارکاریان

همسر دوم عبدالحسین تیمورتاش؛ فرزندان: پریچهر (تولد: ۲۲ آذر ۱۳۰۵ ش) و نوش آفرین (تولد: ۲۱ اسفند ۱۳۰۶ ش)

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو