دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

نامه عبدالحسین معززالملک ( تیمورتاش) به سرورالسلطنه که در آن از از اینکه سرور جواب عریضه اش را نمی دهد و دلیل تصمیمش را برای ترک مکاتبه ذکر نمی‌کند گله کرده، از ملاقات با رکن السلطان و فخام السلطنه برای کسب اجازه می نویسد، این که معززالملک به امید تعیین تاریخ برای روز شانزدهم بوده، اما تصمیم بر این گرفته شده که، به ملاحظه ساعت، این کار تا بیست و ششم تعویق بیفتد. معززالملک از این تأخیر و دوری از سرور گلایه دارد اما تن به قضا داده است و تا بیست وششم صبر خواهد کرد. او نوشته که اگرچه سرور مایل به ترک مکاتبه است و او هم قصد مزاحمت ندارد، اما دو سه پاکت را که از مشهد برای سرور رسیده بوده در پاکت گذاشته و به همین بهانه نامه خود را هم ارسال می کند و از سرور می خواهد که گهگاهی از سلامت خود خبر دهد.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)
  • تاریخ ۱۳۲۸ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۱۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A31
  •