دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

عبدالحسین معززالملک به سرورالسلطنه

نامه عاشقانه عبدالحسین معززالملک ( تیمورتاش) به سرورالسلطنه که در آن تبریک حج گفته، از سرور درباره کسالتش سؤال کرده، و ابراز عشق و دلتنگی کرده است. او همچنین می‌نویسد که امشب به روضه خواهد آمد و اگر بداند سرور نزدیک و پشت پرده نشسته است، احساس شادی خواهد کرد.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبدالحسین تیمورتاش (معززالملک)
  • تاریخ ذی‌الحجه ۱۳۲۷ ق
  • ابعاد ۲۶ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A35
  •