دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صحبت های مه لقا ملاح - قسمت دوم

صحبت های مه لقا ملاح - قسمت دوم

صحبت های مه لقا ملاح در حضور افسانه نجم آبادی، نسرین ابوالحسنی، فرشیده میربغداد آبادی، سوسن ابوالحسنی، و سارا اباذری به تاریخ دوم دی ماه ۱۳۹۳. او در خلال شرح تاریخچه خانوادگی و آباء و اجدادی به شرح خاطراتی از افراد خانواده خود از جمله مادرش افضل وزیری، دختر بی بی خانم استرآبادی، مادر بزرگش بی بی خانم استرآبادی، و مادربزرگ پدری اش گلجان خانم می پردازد.

Audio


نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲ دى ۱۳۹۳ ش
  • مجموعه ها مه لقا ملاح
  • متعلق به مجموعه مه لقا ملاح
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14129A60
  •