دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

افسانه نجم آبادی

ت ۸ دى ۱۳۲۵ ش

افسانه نجم آبادی، دختر فرخنده سهرابی و عباس نجم آبادی، در ۸ دی ۱۳۲۵ ش به دنیا آمد.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو