دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صحبت های مه لقا ملاح- قسمت اول

صحبت های مه لقا ملاح- قسمت اول

صحبت‌های مه لقا ملاح در حضور افسانه نجم آبادی و فرشیده میربغداد آبادی به تاریخ ۱۱ و ۱۶ خرداد ۱۳۹۳. وی خاطراتی از مادرش افضل وزیری، دختر بی بی خانم استرآبادی،‌ می‌گوید و سپس به شرح خاطراتی از دوران کودکی و جوانی خود می‌پردازد.

Audio


نمای تفصیلی

  • تاریخ خرداد ۱۳۹۳ ش
  • مجموعه ها مه لقا ملاح
  • متعلق به مجموعه مه لقا ملاح
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ آبان ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۳ آذر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14129A1
  •