دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خديجه افضل وزیری

ت ۱۳۰۸ ق
و ۱۳۵۹ ش

خديجه خانم، ملقب به افضل، دختر بى بى خانم استرآبادى و موسی خان وزیری، در سال ۱۳۰۸ ق [۱۲۶۹ یا ۱۲۷۰ ش]‌ به دنیا آمد. او در دبستان دوشیزگان که مادرش آن را تأسیس کرده بود تدریس می‌کرد. نوشته هایی از خديجه افضل در نشریات شکوفه، عالم نسوان، شفق سرخ، و ایران نو منتشر شده است. او با محمد باقر ملاح (آقا بزرگ ملاح)، پسر دایی خود، ازدواج کرد و فرزندان آن دو از این ازدواج عبارتند از: مه لقا، امیرهوشنگ، حسینعلی، مهرانگیز، خسرو، و تیمور (فوت در ۱۱ ماهگی). خديجه افضل در سال ۱۳۵۹ ش در ۸۹ سالگی درگذشت.

بنا به اطلاعات خانواده و: نرجس مهرانگیز ملاح و افسانه نجم آبادی، از زنان پیشگام ایرانی خدیجه افضل وزیری دختر بی بی خانم استرآبادی، نشرو پژوهش شیرازه: تهران، ۱۳۸۵. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو